Zimní údržba komunikací

 

Zimní údržba komunikací

 

Vážení spoluobčané, v tomto období je aktuální prioritou náplně pracovní činnosti technických služeb především zimní údržba, jejímž cílem je zmírňování následků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledků při zabezpečování sjízdnosti a schůdnosti  místních komunikací. Registrujeme občasné stížnosti spojené s údržbou především chodníků. Chtěl bych tímto požádat řidiče, aby byli ohleduplní při parkování aut u chodníků jak při kolmém, tak i podélném stání. Často, zvláště na sídlišti Zlatá Hora, půdorys vozu zasahuje nad chodník a brání tím strojní technice v průjezdu. Totožný problém je i u podélného stání u krajnice, kdy vůz zasahuje do chodníku navazujícího na silnici. Situace  je řešitelná, pokud lze využít k průjezdu přilehlou travnatou plochu. Je-li však na druhé straně chodníku od auta pevná zábrana v podobě vysokého obrubníku, stromu, rozvaděče, sloupu veřejného osvětlení atd., nelze tudy bezpečně projet a provézt nezbytné ošetření povrchu. Problémové pro užití traktoru s pluhem jsou i jednosměrné ulice, kdy není při parkování zachovaný povinný třímetrový pruh. Názorným příkladem jsou ulice Mánesova, Čapkova, Zborovská …… K zamyšlení je i skutečnost, kdy na ulici Čelakovského mají majitelé nemovitostí dostatečně dlouhé a prostorné nájezdy, přesto svá auta parkují na hlavní silnici a řidiči jsou nuceni je komplikovaně objíždět a vyhýbat si v obou směrech. Rád bych touto cestou  požádal o respekt a toleranci při zabezpečování průjezdnosti městských komunikací. Plán zimní údržby k nahlédnutí je k dispozici na http://www.tsslavkov.cz.

Za TSMS:  Petr Zvonek

 

Ve Slavkově u Brna dne 4. 1. 2017

p1130971-2

p1140063-2