Uklízeli jsme společně Slavkov

 

Uklízeli jsme společně Slavkov

V sobotu 8. dubna proběhla již potřetí ve Slavkově u Brna akce společného úklidu černých skládek a nepořádku na celém katastru našeho města. Do akce se aktivně zapojili členové registrovaných spolků města a také dobrovolníci z řad obyvatel. Zástupci Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčistili příkopy kolem silnice v serpentýnách a Frédskou cestu. Slavkovský ochranářský spolek uklidil těleso obchvatu od čerpací stanice TENRYU směrem k mostu přes obchvat a současně i lokalitu 13-ti jezer. Děti z Římskokatolické farnosti se postaraly o nepořádek v oboře. Rybáři obešli tok Litavy od Hodějic po Šestisplav a provedli očistu také kolem velkého a malého rybníka. Myslivci zlikvidovali černou skládku pneumatik u vážanského vodojemu a vyčistili část remízků v honitbě. Zámecký park měli v kompetenci zaměstnanci Městského úřadu a Zámku Slavkov-Austerlitz. Ve stejný den proběhla i železná sobota, kdy členové Junáku Slavkov sváželi železný šrot po celém městě. V předstihu provedli pracovníci Cestmistrovství Slavkov vyčištění úseku od sjezdu u cukrovaru na obchvat směrem na Bučovice. Do  celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se zapojilo 66 dospělých a 38 dětí. Celkem bylo sesbíráno 840 kg pneumatik a 2350 kg směsného odpadu (železný šrot neuveden). Veškerý odpad byl prostřednictvím Technických služeb převezen k uložení zdarma u společnosti RESPONO,a.s. na skládku do Kozlan. Za materiální podporu děkuji společnosti Povodí Moravy, s.p., Motoklubu Austerlitz a Městu Slavkov u Brna. Velké poděkování patří především všem těm, kteří se úklidové akce zúčastnili a napomohli tak částečně očistit naše město, přilehlou krajinu a okolní přírodu. Organizátoři celorepublikové akce zatím registrují přes 70.000 dobrovolníků. Na 1750 místech v České republice bylo doposud sesbíráno 1080 tun odpadu. Tato čísla ještě nejsou konečná a již nyní svědčí o faktu, že ne všem je příroda, životní prostředí a čistota obývané lokality lhostejná. Velmi potěšitelná a chvályhodná je i nemalá účast mládeže. Jejich snaha bude oceněna diplomem ze strany pořadatelů a starosty našeho města.

P.S. na webu: www.UklidmeCesko.cz najdete další příspěvky. Třeba o tom, že poblíž Štěchovic při úklidu skládky nalezli historický 50-ti kilogramový zlatý poklad z doby okolo roku 1150.

Ve Slavkově u Brna 12. 4. 2017

Za TSMS Petr Zvonek