Ukliďme svět, ukliďme si Slavkov

Ukliďme Česko, ukliďme si Slavkov

 

Již tuto sobotu dne 8. dubna 2017 proběhne v pořadí třetí akce společného úklidu černých skládek a nepořádku na celém katastru našeho města. Sraz dobrovolníků je v 9:00 hodin u fontány před radnicí na Palackého náměstí. Již před čtrnácti dny prováděli očistu kolem silnic zaměstnanci Správy a údržby silnic. Úklid formou sběru železného šrotu iniciuje Junák Slavkov. Lokalitu 13-ti jezer a tok Prostředníčka má v plánu vyčistit Slavkovský ochranářský spolek s výchozím místem u bývalé cukrovarské váhy. Členové Moravského rybářského svazu se setkají již od 8:00 hodin na východní hrázi velkého rybníka. Účast předem potvrdili i členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Na úklid honitby se chystá Myslivecký spolek. Letos se připojí i zaměstnanci Městského úřadu a Zámku Slavkov – Austerlitz. Pevně doufám, že se zapojí i jiné zájmové organizace a spolky, které město v jejich působení všemožně podporuje. Dosud se nahlásilo i několik dobrovolníků z řad obyvatel Slavkova, kterým není lhostejný neustále se vyskytující nepořádek. Letos nemáme v plánu žádnou konkrétní lokalitu, a tudíž je pouze na vašem zvážení, kterou část města a jeho okolí pomůžete společným úsilím vyčistit. Vyvázané naplněné pytle s odpadem můžete dopravit do areálu Technických služeb, který bude zpřístupněn do 15:00 hodin. Jednotlivá centrální místa se sesbíraným a odloženým odpadem bez možnosti vlastního transportu nahlaste pro dodatečný svoz na telefon 603 156 818. Igelitové pytle budou k dispozici na seřadišti nebo si je můžete v předstihu vyzvednout na správě TS. Vybavte se pracovními rukavicemi a dobrou náladou. Dbejte na obezřetnost  a  bezpečnost u mládeže při pohybu v terénu a nakládání s nalezeným odpadem. Přivítám fotky z akce včetně jmenného seznamu zúčastněných dětí pro vystavení pamětních diplomů. Prosím o zaslání požadovaných materiálů na adresu: reditel@tsslavkov.cz.

 

Ve Slavkově u Brna 4.4.2017

Za TSMS Petr Zvonek