„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“

Vážení.

Město Slavkov u Brna se v tomto roce opět přihlásilo do celorepublikové úklidové akce

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017

 

V loňském roce starosta města podruhé inicioval tuto úklidovou akci, které se zúčastnilo několik desítek dobrovolníků z řad obyvatel a mládeže Slavkova. Za jedno sobotní dopoledne se podařilo uklidit několik černých skládek v katastru města a sesbírat celkem 9 tun odpadu a nebezpečných látek. Letošní třetí ročník ve Slavkově u Brna pod patronací pana starosty Michala Boudného budou technicky zastřešovat opět Technické služby. Zamyslete se, jak moc vám záleží na životním prostředí ve městě, ve kterém společně žijeme a přijďte svojí účastí podpořit tuto akci. Ve Slavkově, jako i v dalších městech a obcích je nahlášený termín na sobotu 8. dubna se začátkem od 9:00 hodin. (Mohou být dohodnuty i jiné individuální termíny, například pro školy, firmy, společnosti atd.)

Dovolte mi, abych se zplnomocněním pana starosty města oslovil tímto jeho občany, příspěvkové a zájmové organizace, živnostníky, firmy a společnosti. Zároveň žádám jednotlivé zástupce, aby ve své členské základně vyrozuměli ostatní o této připravované akci. Zmonitorujte své okolí a podejte informace o černých skládkách a znečistěných lokalitách. Sdělte, kolik dobrovolníků se pravděpodobně z vašich řad či z řad vašich zaměstnanců zúčastní, popřípadě kterou lokalitu jste si k úklidu vybrali, abychom dopředu zabezpečili potřebné organizační záležitosti. Upřesňující informace budou zveřejněny týden předem. Děkuji všem za podněty a ochotu se aktivně angažovat.

Dále bych chtěl touto cestou požádat slavkovské společnosti o jakoukoliv podporu na včasné zabezpečení ochranných a potřebných pomůcek – rukavice, igelitové pytle. Více informací najdete na: http://www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/

 

Za TSMS Petr Zvonek

reditel@tsslavkov.cz  /  603 156 818

P1150183