» NAŠE ČINNOST

Hlavní účel a předmět činnosti Technických služeb Města Slavkova u Brna:

 • čištění města,
 • správa, údržba a výsadba veřejné zeleně,
 • správa, údržba a oprava veřejného osvětlení, dopravní a světelné signalizace, propagačního zařízení města,
 • správa a čištění uličních dešťových vpustí,
 • správa, údržba a oprava místních komunikací chodníků a dopravního značení,
 • správa a provoz letního koupaliště,
 • správa a provoz stadionu,
 • nakládání s odpady,
 • rekultivace bývalé skládky,
 • provoz systému nakládání s bioodpady,
 • správa a provoz kompostárny,
 • správa a údržba strojního vybavení systému a kompostárny,
 • správa a provoz hřbitova,
 • správa a provozování veřejného WC,
 • správa a údržba městských hodin,
 • plní za město Slavkova u Brna úkoly obce při zabezpečení výkonu veřejné služby podle z.č. 111/206 Sb., o hmotné nouzi,
 • správa a údržba zámeckého parku.

Okruhy doplňkové činnosti Technických služeb Města Slavkova u Brna:

 • pronájem movitých i nemovitých věcí z majetku zřizovatele,
 • autodoprava,
 • správa a údržba autobusového nádraží.