Blokové čištění dešťových vpustí

 

Blokové čištění dešťových vpustí

 

V tomto týdnu započaly práce s čištěním silničních dešťových vpustí. Město Slavkov u Brna vyčlenilo ze svého rozpočtu pro letošní rok částku jeden milion korun. V první etapě plánovaných prací se vpusti vyčistí od naplaveného nánosu sedimentu. V druhé etapě se provede kamerový monitoring skutečného stavu dané zástavby s vlastním napojením do kanalizační stoky. Následně se vyhodnotí priority jednotlivých oprav. Samotné práce komplikují některé vpusti zanešené od zatuhlých betonových, maltových a fasádních hmot. Barevné povrchy rastrů průkazně dokazují, kteří z majitelů nemovitostí umožňují stavebníkům vylévat tyto zbytky do kanálů. Takže jejich následnou nefunkčnost si způsobují sami, a tím pádem mívají sklepy po přívalových deštích zaplaveny vodou. Doposud byly vyčištěny ulice Slovákova, Nerudova a Koláčkovo náměstí. Ve dnech 15. a 16. května budou následovat ulice Nádražní a Topolova. Ve dnech 17.-18. května kompletně celé sídliště Nádražní. Žádáme tímto majitele vozidel, aby v uvedené dny neparkovali nad těmito vpusťmi a v jejich těsné blízkosti a umožnili tím těžké technice bezproblémový přístup.

 

Ve Slavkově u Brna 11. 5. 2017

Blokové čištění foto

Za TSMS Petr Zvonek